Cosmobelle Kursy szkolenia kosmetyczne Szkoła przedłużanie rzęs endermologia laser makijaż permanentny wizaż hybryda rehabilitacja kwasy hurtownia usługi salon kosmetyczny trychologia kropla krwi medycyna estetyczna kosmetologia krioterapia dieta

Technik Geodeta

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Planowanie przestrzenne miast i osiedli, urbanizacja i budownictwo, urządzanie terenów rolnych, gospodarka gruntami, szacowanie nieruchomości, kształtowanie i ochrona środowiska wymagają prac geodezyjnych, sporządzania map i dokumentacji, geodezyjnej obsługi inwestycji przemysłowych, pomiarów do celów ewidencji przemysłowych, pomiarów do celów ewidencji gruntów i budynków.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu Technik geodeta 311104.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.
Przedmioty nauczania:

  • Geodezja ogólna
  • Geodezja inżynieryjna
  • Geodezja w gospodarce nieruchomościami
  • Fotogrametria
  • Informatyka geodezyjna i kartograficzna
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Język angielski zawodowy
  • Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
- przeprowadzać wywiad geodezyjny w terenie
- prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych
- dokonywać pomiarów geodezyjnych
- opracowywać plany przestrzennego zagospodarowania terenu
- tworzyć plany realizacyjne obiektów budowlanych
- sporządzać kosztorysy prac geodezyjnych
- prowadzić dokumentację techniczną i rozliczeniową wykonanych prac
- opracowywać i rysować mapy
- prowadzić ewidencję gruntów i budynków
- wykonywać rozgraniczenia, podziały, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości
- inwentaryzować sieci technicznego uzbrojenia terenu oraz obiektów zabytkowych
- stosować obowiązujące przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego
- prowadzić obsługę administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii
- prowadzić i aktualizować dane państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego.
- obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
- zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Perspektywy zawodowe
Możliwości podjęcia pracy w:

- przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych
- ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
- urzędach administracji publicznej
- prowadząc własną działalność gospodarczą

Nauka
trwa 2 lata tj. 4 semestry

Zajęcia
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK GEODETA

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób

Tychy ul. Barona 30
Szkoła: tel. 32 733 77 44, tel. kom. +48 500 634 005
Szkolenia: tel. 32 326 39 22, tel. kom. +48 500 634 005
Salon: tel. 32 788 16 02, tel. kom. +48 509 563 700
Hurtownia: tel. 32 327 02 03 tel. kom. +48 504 255 322
szkola@cosmobelle.pl, szkolenia@cosmobelle.pl, cosmobelle@cosmobelle.pl,
salon@cosmobelle.pl, hurtownia@cosmobelle.pl, biuro@cosmobelle.pl
O FIRMIE | SZKOLENIA | SZKOŁA | USŁUGI | HURTOWNIA | AKTUALNOŚCI | GALERIA | FORUM | KONTAKT