Cosmobelle Kursy szkolenia kosmetyczne Szkoła przedłużanie rzęs endermologia laser makijaż permanentny wizaż hybryda rehabilitacja kwasy hurtownia usługi salon kosmetyczny trychologia kropla krwi medycyna estetyczna kosmetologia krioterapia dieta

Technik BHP

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Odpowiednie warunki pracy to nie tylko dbałość o wygodę dla pracowników, ale także dbałość o zachowanie bezpieczeństwa zatrudnionych, by uniknąć wielu zagrożeń na stanowisku pracy. Każda firma musi spełniać ustalone normy, aby zgodnie z prawem mogła funkcjonować. Technik BHP to kierunek dla osób chcących zawodowo zająć się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu Technik bhp 325509.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.
Przedmioty nauczania:

 • Podstawy mechaniki, konstrukcji budowy maszyn i rysunku technicznego
 • Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem  
 • Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
 • Toksykologia
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy 
 • Prawna ochrona pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń
 • Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
 • Ochrona środowiska naturalnego i ochrona przeciwpożarowa
 • Użytkowanie komputera
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Język angielski zawodowy
 • Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

Celem kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
- przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
- sporządzać okresowe analizy warunków BHP
- stwierdzać występujące zagrożenia w zakładzie pracy
- przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
- doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
- opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP
- doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP
- badać przyczyny wypadków w pracy
- prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac

Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp.

Miejsca pracy dla technika BHP:
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Urzędy Dozoru Technicznego
- firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP
- służby BHP

Nauka
trwa 2 lata tj. 4 semestry

Zajęcia
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK BHP

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób

Tychy ul. Barona 30
Szkoła: tel. 32 733 77 44, tel. kom. +48 500 634 005
Szkolenia: tel. 32 326 39 22, tel. kom. +48 500 634 005
Salon: tel. 32 788 16 02, tel. kom. +48 509 563 700
Hurtownia: tel. 32 327 02 03 tel. kom. +48 504 255 322
szkola@cosmobelle.pl, szkolenia@cosmobelle.pl, cosmobelle@cosmobelle.pl,
salon@cosmobelle.pl, hurtownia@cosmobelle.pl, biuro@cosmobelle.pl
O FIRMIE | SZKOLENIA | SZKOŁA | USŁUGI | HURTOWNIA | AKTUALNOŚCI | GALERIA | FORUM | KONTAKT