Cosmobelle Kursy szkolenia kosmetyczne Szkoła przedłużanie rzęs endermologia laser makijaż permanentny wizaż hybryda rehabilitacja kwasy hurtownia usługi salon kosmetyczny trychologia kropla krwi medycyna estetyczna kosmetologia krioterapia dieta

Technik Administracji

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu Technik administracji 334306.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.
Przedmioty nauczania:

 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Gospodarka i gospodarowanie
 • Zarys statystyki
 • Rachunkowość i analiza ekonomiczna
 • Socjologia i psychologia społeczna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technika biurowa
 • Organizacja pracy biurowej
 • Język angielski zawodowy
 • Praktyka zawodowa
 • Specjalizacja

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

Cele kształcenia
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji potrafi:

- stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
- prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,
- udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,
- przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje,
- gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,
- posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
- posługiwać się dokumentacją księgową,
- prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,
- użytkować urządzenia i sprzęt biurowy,
- przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Perspektywy zawodowe
Nauczanie na kierunku technika administracji daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Technik administracji może być zatrudniony w:
- administracji państwowej, rządowej, specjalnej, samorządowej
-
administracji podmiotów gospodarczych
- jednostkach samorządu terytorialnego

- samorządach zawodowych i gospodarczych

- przedsiębiorstwach, zakładach usługowych

- organizacjach europejskich
-
organach szeroko rozumianych organizacji społecznych
-
zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

Nauka
trwa 2 lata tj. 4 semestry

Zajęcia
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK ADMINISTRACJI

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób

Tychy ul. Barona 30
Szkoła: tel. 32 733 77 44, tel. kom. +48 500 634 005
Szkolenia: tel. 32 326 39 22, tel. kom. +48 500 634 005
Salon: tel. 32 788 16 02, tel. kom. +48 509 563 700
Hurtownia: tel. 32 327 02 03 tel. kom. +48 504 255 322
szkola@cosmobelle.pl, szkolenia@cosmobelle.pl, cosmobelle@cosmobelle.pl,
salon@cosmobelle.pl, hurtownia@cosmobelle.pl, biuro@cosmobelle.pl
O FIRMIE | SZKOLENIA | SZKOŁA | USŁUGI | HURTOWNIA | AKTUALNOŚCI | GALERIA | FORUM | KONTAKT